Bemutatkozás

 2018. március 02., péntek

Szervezetünk a Pályakezdők Szolgáltató Érdekvédelmi Regionális Alapítványa 2006-ban jött létre azzal a céllal, hogy elősegítse a pályakezdő munkanélküli fiatalok számára az elhelyezkedést és a rászoruló civil szervezetek informálását. Azóta többször is változáson ment keresztül a szervezet. Tevékenységeink és céljaink már nem csak a fiatal korosztályt célozzák meg, ha nem minden álláskereső és hátrányos helyzetű személy támogatását elsőrendű feladatunknak tekintjük, kiemelten figyelve az 50 év felettiekre is. Székhelyünk Zala megyében Söjtörön volt 2017-ig, jelenleg Bánokszentgyörgy.

Tevékenységi céljaink közé tartozik többek között a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok, pályakezdők, álláskeresők segítésére irányuló projektek szervezése, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tehetséggondozás, olyan szociális tevékenységek, mint pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása. Euroatlanti integráció elősegítése. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Turisztika, nemzetközi ingyenes vendéglátó szolgálat szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység, hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék és közösségfejlesztő programok szervezése. Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten.

 Úgy gondoljuk, hogy a munkaügyi központnál jelentkező fiatalok jelentős része pályaorientációra vagy átképzésre szorul, mert egyfelől szakképzetlenek, vagy másfelől kevésbé konvertálható szakmával rendelkeznek. Akik korszerű ismeretekkel, a piacon keresett szakmával rendelkeznek, nincs gyakorlatuk és lehet nem ismerik az álláskeresési technikákat sem, vagy tapasztalatok hiányában nem képes azokat hatékonyan hasznosítani. A gazdaság és oktatás igényei pedig esetenként igen eltérő mértékű szinkronban állnak, és a munka világába való belépés, illetve beilleszkedés sem mindig egyszerű az iskolákból hozott ismeretekkel, készségekkel. A pályakezdő munkanélküliek és hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedésének elősegítését, képzettségük, szakmai felkészültségük javítását, munkatapasztalat szerzésének lehetővé tételét segíteni kell. Jelenleg társadalmunk egyik legfontosabb feladata ezen rétegek támogatása, amiben próbálunk részt venni. Ezek mellet célunk, hogy szervezőként és résztvevőként is jelen legyünk a civil kezdeményezéseken országszerte, és a határon túl egyaránt. Az előző években a hazai és külföldi civil kapcsolatok építése, ápolásán kívül fontos volt számunkra a civil szolgáltató hálózat megalapozása, célunk ennek folytatása. Támogatást nyújtunk olyan civil szervezeteknek akik nem jártasok a pályázatírás és egyéb a civil szervezeteknél szükséges háttérmunkákban. Továbbra is szeretnénk részt venni találkozókon, megbeszéléseken, ahol az aktuális problémák megbeszélhetők, illetve próbálunk naprakészek haladni a non-profit szektorral.  

Működésünk révén szeretnénk folytatni a civil segítő szolgálatunkat. Továbbra is fontos feladat a pályakezdőknek az induláshoz segítése, munkahelyek keresésben, önéletrajz megírásában, képzési lehetőségek felkutatásában, illetve nyújtásában. Programok részvételével és szervezésével nem csak a hazánkon belüli nemzetiségieknek, ha nem a határainkon kívül élő magyarjaink hagyományőrzésében is szerepet vállalni. Partnereink rendezvényein részt venni, segíteni és közreműködni erősítve a magyar identitást. Ötletekkel látjuk el egymást, együttműködünk, a kölcsönös kapcsolatok és tevékenységek eredménye pedig magáért beszél.